2015-05-06

Skeleton body (movie)

製作中の骨人間の動画を撮ってみました

*Skeleton body LADY (YOUTUBE https://youtu.be/yYn3KM8SHBk

*Skeleton body MEN (YOUTUBE https://youtu.be/mxsuQVRz7w8

0 コメント:

コメントを投稿

TOP